przedszkole_ edukacja przedszkole_terapia_i_rozwoj2 przedszkole_integracja sensoryczna3 przedszkole_radosc_zabawa4 przedszkole_Arteterapia5 dogoterapia zapraszamy_dzieci hipoterapia1 wlasna_kuchnia

Przedszkole EDU terapeutica

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "EDU terapeutica" działa na podstawie zmian we wpisie w ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Miasto Puławy.

 

Pobierz zaświadczenie o wpisie do ewidencji placówek niepublicznych.   Statut Przedszkola
 

 

Pobierz kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola.

    
                         

O PRZEDSZKOLU

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne EDU terapeutica jest placówką, w której zaspokajamy potrzeby rozwojowe i terapeutyczne dzieci, przekazujemy system wartości, rozwijamy zdolności, umiejętności poznawcze, społeczne i ruchowe. W przedszkolu dzieci objęte są troskliwą i serdeczną opieką, panuje tu miła i domowa atmosfera.

Placówka realizuje PROGRAM EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ oferując:

cykl zajęć i zabaw edukacyjnych - plastycznych, muzycznych i ruchowych - objętych podstawą programową MEN, nauczanie języka angielskiego i religii  oraz blok specjalnie dopasowanych zajęć terapeutycznych, które stymulują rozwój uwzględniając indywidualne potrzeby dzieci. 

Program edukacyjno - terapeutyczny EDU terapeutica przeznaczony jest dla wszystkich uczniów naszego przedszkola. Dla tych w normie rozwojowej, jak i dla tych o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Tworzymy jedną, szanującą się rodzinę !!!

Nasze przedszkole prowadzi zajęcia dla dzieci w grupie wiekowej od 3 do 6 lat, w wyjątkowych sytuacjach mogą się w niej znajdować dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny do ukończenia 9 roku życia.

Od 1 stycznia 2016 roku przyjmujemy także 2,5 latki, które są stopniowo wprowadzane w grupę dzieci najmłodszych i przyzwyczajane do pobytu w przedszkolu.

Unikatowa oferta naszego przedszkola umożliwia realizowanie zajęć terapeutycznych dzieci podczas pobytu w przedszkolu, co jest obecnie niezmiernie ważne dla komfortu funkcjonowania rodziny.Popołudnia są przeznaczone na odpoczynek dzieci a Rodzice nie muszą martwić się o dodatkowe zajęcia dla swoich pociech i pozostaje im już tylko cieszyć się wspólnie spędzonym czasem.

Posiadamy doskonałe warunki do prowadzenia edukacji i terapii, w tym sale do zajęć grupowych i gabinety do zajęć indywidualnych.

Kuchnia przygotowuje codziennie zdrowe i smaczne posiłki na miejscu !!!  

Kadrę przedszkola tworzą nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej a także pedagodzy specjalni, oligofrenopedagodzy, terapeuta Tomatisa, kynoterapeuta, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej II st., terapeuta metody terapi ręki i psycholog.

Unikatową terapią jaką oferujemy dzieciom w przedszkolu jest trening koncentracji i uwagi słuchowej metodą Tomatisa.

Terapia ta uzupełnia inne rodzaje zajęć terapeutycznych prowadzonych w placówce, w tym: zajęcia ogólnorozwojowe z elementami integracji sensorycznej, integrację sensoryczną i polisensoryczne poznawanie świata, terapię logopedyczną i logorytmikę, terapię ręki, masaż czaszkowo-krzyżowy z psychologiem, dogoterapię, arteterapię, muzykoterapię, taniec oraz trening umiejętności społecznych i program świadomości ciała metodą Knillów.

W pracy realizujemy metody rozwijania twórczej postawy dzieci np.: techniki parateatralne, bajkoterapię, zabawy rozwijające ekspresję słowną, plastyczną orazedukację multimedialną w oparciu o programy diagnostyczno-terapeutyczne z serii eduSensus !

PROGRAM EDU terapeutica

Program EDU terapeutica przeznaczony jest dla dzieci w normie rozwojowej jak również dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, nieadekwatnym rozwojem psychoruchowym, z opóźnionym rozwojem mowy a także częstymi obecnie zaburzeniami integracji sensorycznej, w wieku od 2,5 do 9 lat, które wymagają zróżnicowanych oddziaływań. Poza zajęciami indywidualnymi dzieci uczestniczą w zajęciach z komunikacji i umiejętności społecznych, budowania relacji rówieśniczych w grupie i rozwoju umiejętności przedszkolnych oraz w treningu zabawy i samodzielności.

Program obejmuje:

  • wywiad wstępny z rodzicami
  • opracowanie IPET dziecka
  • wsparcie i opiekę nauczyciela
  • zajęcia edukacyjno-terapeutyczne w wymiarze 25 godzin tygodniowo, w tym:

- terapia logopedyczna i logorytmika,
- integracja sensoryczna, terapia ręki, terapia taktylna, terapia funkcji widzenia,
- terapia pedagogiczna - wspomaganie rozwoju, kształtowanie gotowości szkolnej, trening umiejętności społecznych,
- treningi koncentracji i uwagi słuchowej metodą Tomatisa,
- zajęcia z psychologiem, trening EEG Biofeedback, masaż czaszkowo - krzyżowy, 
- dogoterapię / hipoterapię,
- zajęcia korekcyjne w zakresie postawy i rehabilitacji ruchowej
- zajęcia z realizacji podstawy programowej 
- zajęcia z budowania relacji rówieśniczych i rozwoju umiejętności przedszkolnych (trening komunikacji i umiejętności społecznych, zajęcia ogólnorozwojowe taniec, arteterapia, program świadomości ciała metodą Knillów, techniki parateatralne, bajkoterapię, zabawy rozwijające ekspresję słowną, plastyczną oraz edukację multimedialną !
- praca nad samodzielnością i samoobsługą
- kierowana i swobodna zabawa z rówieśnikami

  • badanie poziomu funkcjonowania i postępów dziecka narzędziami pedagogicznymi i logopedycznymi
  • regularne szkolenie i monitorowanie pracy całego zespołu współpracującego z dzieckiem przez dyrektora placówki
  • konsultacje dla rodziców i osób współpracujących z dzieckiem

Ważnym aspektem edukacji i terapii dziecka jest współpraca z jego rodziną. Każdego dnia rodzice mogą spotkać się i porozmawiać z nauczycielem prowadzącym oraz współpracującymi z dzieckiem podczas zajęć indywidualnych i grupowych. Dowiedzieć się jak dziecko funkcjonowało podczas zajęć, a także na bieżąco wymieniać się obserwacjami i uwagami dot. dziecka. Podczas spotkań konsultacyjnych nauczyciel prowadzący i rodzice dziecka wspólnie ustalają kolejne etapy i cele terapii oraz omawiają indywidualny program terapeutyczny na najbliższy czas.

OPŁATY

Rok szkolny 2016/2017 pracujemy od 7:00-16:00

1. jednorazowe wpisowe do przedszkola - 250 PLN

2. za pobyt dziecka w przedszkolu w tym:

7:00-13:00 - 250 PLN / mc, w tym dzieci z Orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego BEZPŁATNIE!!!
13:00-14:00 – 80 PLN/mc
14:00-15:00 – 80 PLN/mc
15:00-16:00 – 80 PLN/mc

Przedszkole realizuje Wczesne Wspomaganie Rozwoju dla dzieci posiadających Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

3. za korzystanie z posiłków śniadanie i obiad z podwieczorkiem (własna kuchnia) dzienna stawka żywieniowa wynosi 8,00 PLN.

PLAN TYGODNIA

TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

7.00 – 8.30

 

Przyjmowanie dzieci

7.00 – 8.30

 

Przyjmowanie dzieci

7.00 – 8.30

 

Przyjmowanie dzieci

7.00 – 8.30

 

Przyjmowanie dzieci

7.00 – 8.30

 

Przyjmowanie dzieci

8.30 – 9.00

Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne. Śniadanie

8.30– 9.00

Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne. Śniadanie

8.30 – 9.00

Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne. Śniadanie

8.30 – 9.00

Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne. Śniadanie

8.30 – 9.00

Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne. Śniadanie

9.00 – 10.00

Zajęcia edukacyjne wspierające wszechstronny rozwój dziecka (realizacja podstawy programowej)

9.00 – 10.00

Zajęcia edukacyjne wspierające wszechstronny rozwój dziecka (realizacja podstawy programowej)

9.00 – 10.00

Zajęcia edukacyjne wspierające wszechstronny rozwój dziecka (realizacja podstawy programowej)

9.00 – 10.00

Zajęcia edukacyjne wspierające wszechstronny rozwój dziecka (realizacja podstawy programowej)

9.00 – 10.00

Zajęcia edukacyjne wspierające wszechstronny rozwój dziecka (realizacja podstawy programowej)

10.00-10.20

Zabawy grupowe metodą Froebla

10.00 – 10.20

Zabawy w kącikach tematycznych

10.00 – 10.20

Zabawy grupowe metodą Froebla

10.00 – 10.20

Zabawy w kącikach tematycznych

10.00 – 10.20

Zabawy grupowe metodą Froebla

10.20 – 10.40

Program aktywności Knilla

10.20 – 10.40

Zajęcia ogólnorozwojowe

10.20 – 10.40

Program aktywności Knilla

10.20 – 10.30

 Zajęcia ogólnorozwojowe

10.20 – 10.40

Program aktywności Knilla

10.40 – 11.00

Gry i zabawy stolikowe

10.40 – 11.00

Gry i zabawy stolikowe

10.40 – 11.00

Gry i zabawy stolikowe

10.30 – 11.00

Dogoterapia Maluchy.

10.40 – 11.00

Gry i zabawy stolikowe

11.00 – 12.00

Zajęcia ruchowe / spacery na wolnym powietrzu, wycieczki – poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego.

11.00 – 12.00

Zajęcia ruchowe / spacery na wolnym powietrzu, wycieczki – poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego.

11.00 – 12.00

Zajęcia ruchowe / spacery na wolnym powietrzu, wycieczki – poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego.

11.00 -11.30

Dogoterapia Starszaki.

11.30 -12.00

Zajęcia ruchowe z elementami integracji sensorycznej Maluchy

Co 2 tydzień 

Wyjście do biblioteki

11.00 – 12.00

Zajęcia ruchowe / spacery na wolnym powietrzu, wycieczki – poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego.

12.00 -12.30

Trening czystości, czynności samoobsługowych.

Przygotowanie do obiadu

Obiad.

12.00 -12.30

Trening czystości, czynności samoobsługowych.

Przygotowanie do obiadu

Obiad.

12.00 -12.30

Trening czystości, czynności samoobsługowych.

Przygotowanie do obiadu

Obiad.

12.00 -12.30

Trening czystości, czynności samoobsługowych.

Przygotowanie do obiadu

Obiad.

12.00 -12.30

Trening czystości, czynności samoobsługowych.

Przygotowanie do obiadu

Obiad.

12.30 – 14.00

Trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa

12.30 – 14.00

Trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa

12.30 – 14.00

Trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa

12.30 – 14.00

Trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa

12.30 – 14.00

Trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa

14.00 – 16.00

Zajęcia ponadprogramowe indywidualne wg potrzeb i zainteresowań dziecka

14.00 – 16.00

Zajęcia ponadprogramowe indywidualne wg potrzeb i zainteresowań dziecka

14.00 – 16.00

Zajęcia ponadprogramowe indywidualne wg potrzeb i zainteresowań dziecka

14.00 – 16.00

Zajęcia ponadprogramowe indywidualne wg potrzeb i zainteresowań dziecka

14.00 – 16.00

Zajęcia ponadprogramowe indywidualne wg potrzeb i zainteresowań dziecka

 

 

 

         

                                       
          przedszkole@spectrum.pulawy.pl                   biuro@spectrum.pulawy.pl                 szkola@spectrum.pulawy.pl
           

adres: ul. Wróblewskiego 25, 24-100 Puławy
tel. 603 36 36 77
www.spectrum.pulawy.pl

 
SDC