Edukacja_informatyczna_multimedialna Indywidualizacja_nauczania Integracja_edukacja_wlaczajaca Nauczyciel_wspomagajacy Zajecia_na_basenie Zajecia_ogolnorozwojowej dogoterapia hipoterapia1 wlasna_kuchnia zewnetrzny_plac_zabaw tomatis

Szkoła Podstawowa „EDU terapeutica”

 

Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa "EDU terapeutica" działa na podstawie wpisu w ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Miasto Puławy.

Postanowieniem Nr 65/2015 LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY uzyskała uprawnienia szkoły publicznej z dniem 1 września 2015 roku.

  Pobierz zaświadczenie o wpisie do ewidencji placówek niepublicznych       Pobierz Statut
       

Pobierz kartę zgłoszenia dziecka do szkoły.

  

O SZKOLE

Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa „EDU terapeutica” prowadzi edukację w oparciu o ideę edukacji włączającej, w myśl której to nie dziecko należy zmieniać i przystosowywać do systemu szkolnego, lecz odwrotnie – szkoła i system nauczania musi się zmienić tak, by wyjść naprzeciw indywidualnym potrzebom wszystkich dzieci – i sprawnych i niepełnosprawnych.

Podstawową zasadą edukacji włączającej jest elastyczność – tzn. uznanie, że dzieci mogą uczyć się w różnym tempie, a nauczyciele powinni umieć wspierać ich naukę w sposób dostosowany do ich zróżnicowanych potrzeb, uzdolnień i tempa rozwoju.

Nasza szkoła dobiera odpowiednie programy i metody nauczania, aby ustawicznie zapewniać wysoki poziom kształcenia.  Pracujemy w oparciu o programy MEN oraz programy autorskie naszej wykwalifikowanej kadry. Oferujemy dzieciom dostęp do bogatego pakietu zajęć rozwijających i wspierających rozwój.

W szkole kształcimy uczniów otwartych na ludzi, twórczo myślących, potrafiących stawić czoło wyzwaniom przyszłości! 

OFERTA SZKOŁY

Oferta naszej szkoły:

 • Szkoła 6-cio klasowa a po zmianach od roku szkolnego 2017/2018 8-mio klasowa;
 • MAŁOLICZNE klasy do 10 uczniów;
 • PRZYJAZNA atmosfera, brak anonimowości, BEZPIECZEŃSTWO;
 • Nauka w systemie JEDNOZMIANOWYM, godziny pracy szkoły 7.00-16.00,
 • Metody pracy dostosowane do potrzeb dzieci : INDYWIDUALIZACJA pracy z uczniem, praca z uczniem zdolnym, opracowanie i realizacja INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, również nauczanie uczniów z orzeczeniami o potrzebie indywidualnego nauczania,
 • Sale lekcyjne wyposażone w nowoczesne pomoce edukacyjne, także EDUKACJA MULTIMEDIALNA;
 • Wewnętrzny i zewnętrzny PLAC ZABAW,
 • ŚWIETLICA czynna do 16.00 - pomoc w odrabianiu lekcji,
 • EDUKACJA INFORMATYCZNA – komputer dla każdego ucznia;
 • Sala gimnastyczna do zajęć ogólnorozwojowych oraz WF,
 • W KLASIE: nauczyciel prowadzący i nauczyciel wspomagający z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym na zajęcia rewalidacyjne (LOGOPEDA, OLIGOFRENOPEDAGOG, PSYCHOLOG, PEDAGOG SPECJALNY);
 • WŁASNA KUCHNIA – codziennie zdrowe wyżywienie w zakresie śniadań, obiadów i podwieczorków,
 • Nauczanie JĘZYKA ANGIELSKIEGO, w tym lekcje INDYWIDUALNE z uczniem;
 • Zajęcia popołudniowe na BASENIE;
 • Treningi TAEKWONDO;
 • Zajęcia dodatkowe z podstawą programową :SZACHY;
 • Zajęcia PLASTYCZNO-ARTYSTYCZNE
 • Zajęcia wyrównawcze i reedukacyjne – INTEGRACJA SENSORYCZNA, LOGOPEDA, PSYCHOLOG, BIOFEEDBACK;
 • NOWOCZESNA TERAPIA PEDAGOGICZNA w oparciu o NAUCZANIE ZINTEGROWANE oraz INSTRUMENTAL ENRICHMENT, w tym multimedialne programy eduSensus – WSPOMAGANIE ROZWOJU, GOTOWOŚĆ SZKOLNA, TERAPIA DYSLEKSJI;
 • PRACOWNIA TOMATISA - treningi koncentracji i uwagi słuchowej metodą Tomatisa dla wszystkich uczniów,
 • DOGOTERAPIA;
 • HIPOTERAPIA;
 • NOWOCZESNA TERAPIA w ramach wspomagania rozwoju dla ucznia : MASAŻ CZASZKOWO-KRZYŻOWY, INTEGRACJA ODRUCHÓW TWARZY, TERAPIA RĘKI, MASAŻ TAKTYLNY, TERAPIA BARS, TERAPIA FUNKCJI WZROKOWYCH;
 • TYDZIEŃ ZIMOWYCH FERII GRATIS !
 • DWA TYGODNIE PÓŁKOLONII LETNICH GRATIS !
 • Wycieczki, imprezy, ubezpieczenie NNW i OC

OPŁATY

Rok szkolny 2016/2017 pracujemy od 7:00-16:00

1. jednorazowe wpisowe do szkoły - 250 PLN

2. Czesne płatne przez 12 mcy w roku – 250 PLN 

         

                                       
          przedszkole@spectrum.pulawy.pl                   biuro@spectrum.pulawy.pl                 szkola@spectrum.pulawy.pl
           

adres: ul. Wróblewskiego 25, 24-100 Puławy
tel. 603 36 36 77
www.spectrum.pulawy.pl

 
SDC